Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výpůjční řád Městské knihovny Zliv

 

Výpůjční řád

 

 

Městská knihovna Zliv půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu,

prostřednictvím MVS a výměnných souborů.

Výpůjční lhůta pro absenční půjčování je 31 dní.

Po 42 dnech vzniká 1. upomínka za 10,- Kč

Po 63 dnech vzniká 2. upomínka za 20,- Kč

Po 94 dnech vzniká 3. upomínka za 30,- Kč

Pokud nežádá vypůjčený dokument jiný uživatel je možné výpůjční lhůtu prodloužit.

Nevrátí li uživatel dokument v daném termínu, knihovník je povinen ho upomenout, případně vymáhat nevrácené knihy prostřednictvím města Zliv.

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil.

Případnou ztrátu dokumentu je uživatel povinen ihned hlásit a pak uhradit stejným nebo jiným

podle pokynů knihovníka.

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

Uživatel knihovny je povinen každý dokument před vypůjčením zkontrolovat a případné závady

neprodleně nahlásit knihovníkovi.

Každou zapůjčenou knihovní jednotku je povinen uživatel udržovat v pořádku, nepoškozovat knihu

ani nalepený čárový kód.

Knihu, která je již vypůjčena, má právo uživatel knihovny žádat prostřednictvím zamluvenkové služby.

 

Ceník poplatků

 

Registrační poplatek na jeden rok :

 

Dospělí  .................................... 50,- Kč

studenti, důchodci .................. 30,- Kč

mládež do 15 let ...................... 10,- Kč

 

 

1. upomínka ..................................  10,- Kč

2. upomínka ..................................  20,- Kč

3. upomínka ..................................  30,- Kč

 

Ztráta průkazky ............................  20,- Kč

Poškození čárového kódu .............    5,- Kč

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Ruší se řád ze dne 2.1.2009

Tento výpůjční řád platí na dobu neurčitou.

 

Ve Zlivi dne 3.1.2011